Loading...

Избор на нов дом

Избор на нов дом


Със сигурност всеки от нас има примери в близкото си обкръжение свързани с възхода на някое семейство свързани с проспериране на бизнеса, крепко здраве и късмет след преместването му в нов дом или обратното западане на бизнеса или многобройни здравословни проблеми или влошаване на взаимоотношенията между партньорите. Е всичко това може да е свързано с влиянието на заобикалящата среда и конкретните характеристики на новия дом върху всеки един отделен член на семейството.

Една от най важните части на Пространство Любов е Фън Шуй анализа на екстериора на дома т.е външната среда , като природни и създадени от човека форми и как те влияят на енергията чи, а от там и на нас хората. Дали имаме подкрепата и защитата на тези външни форми и ние сме здрави, щастливи и преуспяваме или те ни носят разпиляване на енергията, слабост във всяка област на живота ни, болести и липса на късмет. Фън Шуй майсторите казват, че всъщност екстериора около нашия дом или офис е най-важен за нашите просперитет, здраве и късмет и въздействието на екстериора не би могло да се повлияе с нищо което правим вътре в пространството. Извода е, че е много важно да си изберем подходящ нов дом или офис съобразени с тези изисквания, за да знаем, че сме направили всичко което сме могли за да привлечем благосъстоянието, здравето и късмета в нашия живот.

Друга част от Фън Шуй е метода Ба Гуа или Ба Джай, който изследва влиянието на петте елемента и посоките на света отразени в посоката на входната ни врата, посоката на спане работа и кое помещение използваме най-много в нашия дом или офис и как влияе това на всеки член на семейството или колектива съобразно неговата лична индивидуалност. Както не веднъж споменах това което е полезно за един е много потискащо и вредно за друг. Посоката в която е добре да спи един за друг е направо убийствена и т.н. Няма общовалидни правила. Това, което се пише като обща информация за Фън Шуй са принципни насоки, но следвайки ги сляпо, без да се отчетат индивидуалните нужди на всеки един от обитателите на дадено пространство тези насоки могат дори да навредят. Спазвайки конкретни и индивидуални правила ние можем да привлечем в живота си здраве, благоденствие и подходящите връзки. Избирайки дом или офис с подходящите ориентация и вътрешно разпределение привличаме благополучието и късмета.

Следващия елемент от Фън Шуй е метода на летящите звезди. Системата на летящите звезди представя как времето и пространството влияят на нашето здраве, благосъстояние и връзки. Времето когато е роден един дом, как той е разположен спрямо посоките на света и как всичко това се съчетава с индивидуалните характеристики на хората, които го обитават определят влиянието върху здравето, късмета, благосъстоянието и връзките на хората, които живеят или работят там и затова е много важно добре да се прецени и от тази гледна точка нашия нов дом или офис.

Някои от тези дадености могат да бъдат повлияни от мероприятия които ние можем да предприемем за да хармонизираме енергията в нашия дом или офис. Но има и такива на които по никакъв начин не можем да влияем. Това са външните фактори и наличието или липсата на подкрепящи и закрилящи ни външни форми или такива, които нараняват и разболяват енергията на нашия дом, а така навреждат на нашето здраве и благосъстояние. Също така по никакъв начин не можем да променим посоката на входната ни врата, а това е „устата“ на нашия дом. От там той се „храни“ със съответната енергия, която както казахме може да е подходяща или абсолютно неподходяща за съответните обитатели на този дом. И не на последно място едни домове са с „по-добри“ или по-подходящи за съответните обитатели летящи звезди от други.

Заради всичко изредено досега е много важно когато си избираме дом или офис да могат предварително да се преценят всички тези елементи и да се види тяхното конкретно влияние върху бъдещите обитатели на това пространство.

Използвайте нашите знания и опит за да сте сигурни, че сте направили най-правилния избор на нов дом или офис !