Loading...

Проект „Пространство Любов“

Какво включва проектът „Пространство Любов“

1) Радиестезия


В много народи, включително и при българите имало традиция с лозови пръчки или други методи да се определи мястото за построяване на нов дом или религиозна сграда. В древността по нашите земи освен лозовите пръчки използвали различни подходи, един от тях е следния метод: Овесвали парче месо и ако започне да съхне значи мястото е добро за пребиваване, но ако почне да гние, значи не е подходящо място. Лозовите пръчки или съвременните багети, както и махалото се използват активно и в наши дни освен за намиране на подходящите места за строеж, то и за намиране на вода, както имат и много други приложения.

Всъщност по повърхността на земята масово съществуват зони с отрицателно геомагнитно поле, така наречените геопатогенни зони, породени от подземни (течащи или застояли) води, разломи, залежи на подземни изкопаеми, подземни кухини, мрежи на Хартман и Кюри и т.н. Те могат да са навсякъде – в част от жилищата, офиси, дворни места, паркове, учреждения, производствени сгради, хотели, училища, болници, складове за хранителни продукти и др.

В зависимост от продължителността на пребиваване в такива зони хората са подложени на кратковременно или продължително въздействие на отрицателни електромагнитни вълни. Те въздействат на вътрешните органи, включително на клетъчно ниво.

Изкуствени източници на отрицателни електромагнитни вълни:


 • Трафопостове
 • Видеосигнали от екрана на телевизор, таблет, телефон.
  Най-чести и с висок интензитет, многократно превишаващ интензитета на геомагнитното поле са тези, създавани от видеоигрите.

Ежедневен резултат:
умора, безсъние, отслабване на имунната система, намалена работоспособност.

Особена опасност:
при продължително пребиваване / 5-10-15 години/в такива зони: Увреждане на вътрешни органи, което става причина за възникване на различни заболявания, най-чести от които сърдечно-съдови и ракови.

Какво можем да направим?


Да неутрализираме тези негативни за човека излъчвания.
Съществуват различни неутрализатори, които с формата, материала и символиката си могат доказано да неутрализират негативните излъчвания в тези зони. Неутрализаторът неутрализира както зоните с отрицателни електромагнитни вълни от естествени източници – подземни и космически, а така също и от такива създадени от трафопостове, подово отопление, телевизори, компютри, рутъри!

2) Методите на Класическия Фън Шуй- знание на над 6000год.


Домът е материалното продължение на душата. Ако енергията на мястото, където пребиваваме и най-вече където спим и работим по продължително време не протича правилно, ако е много бърза и агресивна или ако е неподвижна и застояла или може би наранена от остри ъгли или други неблагоприятни форми или няма баланс между различните аспекти на енергията ние няма да сме здрави, а късмета и благоденствието ще ни се изплъзват, но ако пребиваваме в подредено, балансирано и с хармонична енергия пространство ние ще сме по здрави, с по-щастливи семейства и късмета и благоденствието ще са с нас.

Фън Шуй ни помага да разберем как външните и вътрешните фактори влияят на нашето здраве, жизненост, взаимоотношения и благосъстояние и ни дава възможност да ги управляваме в наша полза.

Основните принципи на Фън Шуй са:

Три са фундаменталните принципи на развитието във вселената според древните китайци: ин и ян; петте първоелемента и осемте триграми

 • Ин и Ян са двата принципа в основата на всичко. Ин е пасивното, тъмно, студено, влажно женско начало, а Ян е активното, светло, горещо, сухо, мъжко начало. Във Фън Шуй концепцията за Ин и Ян е основополагаща. Ако Ин и Ян не са в равновесие във нашата заобикаляща ни среда, това може да причини редица нежелани емоционални и физически неразположения.
 • Принципът на петте елемента е гръбнакът на Фън Шуй. Огъня, Земята, Метала, Водата и Дървото са различните аспекти или проявления на всепроникващата енергия (чи), които съставляват всичко около нас както и ние самите сме съставени от тях. Фън Шуй представлява науката и изкуството, които ни помагат да хармонизираме тези елементи или проявления около нас и така да хармонизираме самите себе си, а от там и да подобрим нашето здраве, нашите връзки с останалите и нашето благосъстояние.
 • Осемте триграми са родени от взаимодействието на ин (женското начало) и ян (мъжкото начало). Протичането на енергията (чи) през циклите на ин и ян, движението, трансформациите и развитието на енергията формирали принципите на осемте триграми. Целостта на природата се представя като мрежа от взаимосвързани и взаимозависими условия. Тези условия или пътища на движение са свързани в модел, представящ всички възможни природни и човешки ситуации. Този модел е наречен принцип на осемте триграми.

И така тук също има много различни видове анализи, които е добре да бъдат направени:

Анализ на външния екстериор- как външните форми, били те природни или сътворени от човека влияят на енергията и благополучието. Екстериора за съжаление не може да бъде коригиран, както и никакви мероприятия вътре в дома не могат да го елиминират, но можем да се опитаме да омекотим влиянието му или поне знаейки за него можем да се съобразим и да го вземем в предвид.

Освен това вземайки в предвид личното МИН ГУА число на всеки (това е личното енергийно число характерно за всеки човек) и метода Ба Гуа или Ба Джай на разглежданото пространство се анализират посоките на спане, посоката на входната врата, местоположението на санитарните възли, местоположението на кухнята, печката, камината, стълбата, ако има такава, като се прави подробно описание на подходящите помещения за всеки, посоки за спане и учене или работа за всеки, подходящите цветове за всяко помещение, така че да се балансират енергиите и да се привлече здравето, благополучието и щастието. Изработва се и личен профил на всеки, който живее или работи в това пространство.

Не на последно място се прави така наречения хороскоп на дома по метода на летящите звезди. Това е метод, който до съвсем скоро не е бил известен на западния свят т.е. принципа на изчисление и начина на анализ на резултатите от това изчисление не са били известни. Само преди 20год. един от седемте Гранд майстори във Фън Шуй- Яп Чен Хай издава на западния свят принципите на този метод. Моята преподавателка по Фън Шуй е учила директно от този Гранд майстор и неговия син. Този метод отчита взаимното влияние между пространството и времето и дава конкретна информация за енергийното състояние на всеки един сектор във всяко едно пространство и в крайна сметка дава конкретни препоръки относно така наречените „активации и/или лечения“ на енергията за всяко помещение в пространството.

В крайна сметка има много фактори, които е добре да се съобразят и където е възможно и необходимо се препоръчват споменатите лечения на негативните енергии и съответно активации на позитивните, като всички тези препоръки са изготвени, съобразявайки се с индивидуалните характеристики на всеки обитател на това пространство.

3) Енергийно пречистване на пространството


Всичко, което се случва в една сграда или помещение се разпространява като енергия на вълни, подобно на хвърлен в езеро камък и се записва по стените, пода, тавана, мебелите, предметите, растенията, животните и хората, обитаващи мястото. Тази енергия се запечатва в самата им тъкан. Повтарящите се действия, както и всяко събитие свързано със силни чувства или травма се запечатват дълбоко и трайно. Тези енергийни вълни се събират по краищата на стаята и се натрупват най-вече в ъгли, дупки и процепи. Тези натрупвания приличат на лепкави, големи паяжини или вълма от застояла, статична енергия

Пречистването на пространството помага:


 • Да пречистим задръствания в живота си.
 • За пречистване на отново и отново възникващи проблеми.
 • За пречистване енергията на предшествениците.
 • За оздравяване.
 • След боледуване.
 • След смърт в жилището.
 • Да ускорим духовното си развитие.
 • Да засилим нашата жизненост
 • Да подобрим хармонията и резултатността, а защо не и печалбите

За енергийното пречистване се използват енергиите на звука, огъня, водата, въздуха и земята. Има конкретни методи и правила за да се извърши качествено пречистване, като е важно разбира се да се почне с физическо почистване на помещенията. Ефекта би бил много по-голям, ако се извърши и разчистване на ненужните и неизползвани вещи, предмети и дрехи.