Loading...

Избор на нов дом

Какво е необходимо за изготвяне на проект „Пространство Любов“:


  • схема на пространството, а ако няма такава аз ще направя заснемане и ще изготвя нужните чертежи.
  • точната ориентация на жилището или офиса спрямо посоките на света, задължително измерена от мен.
  • времето кога това пространство е построено и от кога се използва от настоящите обитатели.
  • Рождените дати на всички обитатели и кой кое помещение използва най-много.

Всички тези данни ще ми помогнат да изготвя така вашия проект, че да може да извлечем максималното положително, енергийно влияние от жилището или офиса върху вас и вашето семейство и така ще постигнем хармонията и баланса.